Skype

Tải xuống Skype dành cho Android

Phiên bản:
8.40.0.86

Tải xuống miễn phí Skype. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho Android

Tải xuống Skype thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Lưu ý: Cuộc gọi video hai chiều chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị sau: Google Nexus S, HTC Desire S, Sony Ericsson Xperia neo, Sony Ericsson Xperia pro. Nhấp vào nút tải xuống sẽ đưa bạn đến Android Market nơi bạn có thể tải xuống ứng dụng này.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác